ونتیگو یک فروشگاه بین المللی است که همه نوع لوازم الکتریکی مانند گوشی و تبلت و لپتاپ و دیگر تجهیزات را می فروشد